Den ideelle Livsholdning

Martinus’ Den ideelle Livsholdning blev første gang bragt i kosmos 1933 nr. 3, side 14,

Udslet Begrebet “fjender” af din Bevidsthed

Tag aldrig til Genmælde overfor Vrede, Bagtalelse eller andre former for Ubehag, der er rettet imod dig.

Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget.

Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold

Vær absolut upaavirkelig af Smiger. Ros eller Dadel.

Vær aldrig med til at dræbe, saare eller lemlæste.

Lad aldrig din Tanke afvige fra at beskæftige sig med, paa hvilken Maade du absolut bedst kan tjene dine Medvæsener…

 

Martinus’ den ideelle livsholdning er den højeste yoga 
– da udfører du den allerhøjeste Form for Yoga eller den fuldkomneste Træning af den Del af Udviklingen, der er stillet indenfor din Villies Rækkevidde, og som i Forbindelse med den øvrige Del af Livets egen Bearbejdning af din Natur sluttelig vil føre dig til den moralske Genialitet eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne Væsen eller et “Gudemenneske”.