Martinus Litteratur – Livets Bog – Det Evige Verdensbillede – Martinus Småbøger

Martinus Litteratur kaldes også Det Tredie Testamente. 

Livets Bog
Livets Bog i 7 bind er hovedværket, som er grundlaget for Martinus åndsvidenskab om Verdensaltet.

Første bind af Livets Bog udkom på eget forlag allerede i 1932. Det var imidlertid først da bind 1 af livets bog blev udgivet på Borgens forlag i 1981 under betegnelsen Det Tredie Testamente , at dette storværk for alvor nåede ud til offentligheden. I 1960 Afsluttede Martinus Livets bog, som er på ca. 3000 sider.

Tallene i ( ) angiver hvilket år bøgerne udkom i bogform første gang.

Introduktioner til Martinus Litteratur

Livets Bog
Martinus Litteratur Livets Bog i 7 bind er hovedværket i Det Tredie Testamente

Livets Bog bind 1, (1932) 
Livets Bog bind 2, (1941) 
Livets Bog bind 3, (1943) 
Livets Bog bind 4, (1946) 
Livets Bog bind 5, (1951) 
Livets Bog bind 6, (1960) 
Livets Bog bind 7, (1960)  

 

 

 

• Det Evige Verdensbillede
Som supplement til Livets Bog skrev Martinus Det Evige Verdensbillede. I disse bøger er beskrevet hovedprincipperne i Martinus verdensbillede gennem symboler i farver med forklaringer. De fleste af bøgerne kan man læse online. Martinus nåede, i sin levetid, at blive færdige med de første 3 bind. Bind 4 blev ifølge Martinus Instituttets Historiske arkiv aldrig helt færdig. Efterfølgende har Martinus Instituttet yderligere udgivet flere bind i serien.

Det Evige Verdensbillede, bog 1 (1963)
Det Evige Verdensbillede, bog 2. (1964) 
Det Evige Verdensbillede, bog 3. (1968)
Det Evige Verdensbillede, bog 4  (1994)
Det Evige Verdensbillede, bog 5
Det Evige Verdensbillede, bog 6

Derudover skrev Martinus bla. bøgerne Bisættelse, Logik og 25 småbøger. 

Den Intellektualiserede Kristendom (Martinus’ efterladte manuskripter)
• Samarbejdsstrukturen (1992)
• Martinus’ erindringer (1987)

• Logik (1938)
Logik er et værk, som fremmer udviklingen af anlæg til at forstå Martinus hovedværk ”Livets Bog”. 

Bisættelse (1951)
Bisættelse beskriver hvordan vores krop består at et univers af levende mikrovæsener, som vi påvirker med vores tanker og levevis. Vi mennesker er som makrovæsen ansvarlig for vores mikroverdens skæbne. Derudover indeholder bogen beskrivelser af begravelseskulturen, som den kunne tage sig ud i fremtiden.

• Martinus Erindringer (1987)

Forskellige udgaver af Martinus Litteratur

Der er to forlag som hver især udgiver sin version af Martinus Litteratur . Da det kan være svært et gennemskue hvilke artikler Martinus’ småbøger indeholder, forsøger denne artikel at kaste lys over emnet. Udover at studere de forskellige udgaver af Martinus småbøger, har jeg brugt martinus.dk som kilde.

Martinus småbøger fra Åndsvidenskabsforlaget v/Kurt Christiansen, Vanløse

Følgende Martinus Litteratur fra Åndsvidenskabsforlaget er næsten udelukkende faksimileudgaver af scannede 1. udgaver. 

NB: Med grøn skrift er angivet, hvor man finder de tilsvarende artikler i Martinus småbøger fra Martinus Institut.

•  Menneskehedens skæbne (MI bog 1)
•  Påske (MI bog 2)
•  Hvad er sandhed? (MI bog 3)
•  Omkring min missions fødsel (MI bog 4)
•  Den ideelle føde (MI bog 5)
•  Blade af Guds billedbog. Pinseglans over livet. (MI bog 6)
•  Den længst levende afgud. (MI bog 7)
•  Menneskeheden og verdensbilledet. (MI bog 8) Mental suverænitet (MI bog 10)
•  Mellem to verdensepoker. (MI bog 9)
•  Kosmisk bevidsthed. (MI bog 10)
•  Bønnens mysterium. (MI bog 11)
•  Omkring mine kosmiske analyser. Vejen til indvielse. Gavekultur. (MI bog 12)
•  Juleevangeliet. (MI bog 13)
•  Hinsides dødsfrygten.(MI bog 21) Den sekundære og den primære opstandelse.(MI bog 22) Primitivitet og overtro. (MI bog 7)
•  På kærlighedens alter. Meditation. (MI bog 20) Udødelighed. (MI bog 20) Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed. (MI bog 26)
•  Menneskeheden ét med Gud.(MI bog 20) Dømmer ikke.(MI bog 21) Vejen, sandheden og livet. (MI bog 21)
•  Kulturens skabelse(MI bog 24)
•  Vejen til paradis I og II . (MI bog 25)
•  Livets vej. (MI bog 22) Mentale fængsler. (MI bog 22) De levende væseners udødelighed. (MI bog 23) Åndsvidenskabens nødvendighed(MI bog 23)
•  Verdenssituationen og ”Guds billede”. (MI bog 26) Jeg’et og evigheden. (MI bog 27) Guds skabelse af mennesket(MI bog 26)
•  Verdensfredens skabelse. (MI bog 27)
•  To slags kærlighed. (MI bog 28)
•  Den store fødsel. Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse. ”Dyrets billede” og ”Guds billede”(MI bog 18)
•  Bevidsthedens skabelse. Tanker omkring påske. Julelysene(MI bog 14) 
•  Et glimt fra verdensgenløsningen. (MI bog 15) Verdensreligion og verdenspolitik.(MI bog 17) Ud af mørket(MI bog 21)

Martinus småbøger fra Martinus Institut 

NB: 13 artikler, markeret med *, er ikke med i ovenstående 25 bøger fra Åndsvidenskabsforlaget.

Introduktioner til Martinus Litteratur

• 1. Menneskehedens skæbne. Udkom i tidskriftet O.M. i  Januar 1933. Udgivet som bog i 1962 – redigeret af Martinus. Genudgivet som bog 1 i 1979.
2. Påske: Bragt i Kosmos 1934. Genudgivet i 1974 som bog nr. 2.
• 3. Hvad er sandhed? Udgivet som kosmosbog nr. 4 i 1949. Genudgivet som bog nr. 3 i 1962.
4. Omkring min missions fødsel. Bragt i Kosmos i 1936.  Udkom som bog i 1942. Genudgivet som bog nr. 4 i 1977.
5. Den ideelle føde. Bragt i  Kosmos 1933. Udgivet som bog i 1942. Genudgivet i 1974 som bog nr. 5
6. Blade af Guds billedbog. Udgivet som kosmosbog 3a + 3b i 1949. Genudgivet som bog nr. 6 i 1967

Indhold:
– Blade af Guds billedbog. Foredrag af Martinus 26/7-1943. Bragt i kontaktbreve. Referat bearbejdet af Martinus personligt. Udgivet senere som kosmosbog nr. 3a
– Pinseglans over livet. Foredrag af Martinus 17/9-1944. Bragt i kontaktbreve. Referat bearbejdet af Martinus personligt. Udgivet senere som kosmosbog nr. 3b.
7. Den længst levende afgud.  Bragt i Kosmos 
i 1938. Udgives i 1943 i bogform. Genudgivet som bog 7 i 1969.
8. Menneskeheden og verdensbilledet. 
Bragt i Kosmos  første gang i 1948. Udgivet i bogform i 1950. Genudgivet i 1967 som bog nr. 8.
9. Mellem to verdensepoker. Bragt i  Kosmos i 1948. Udkom som kosmosbog nr. 1 i 1948. Genudgivet som bog nr. 9 i 1977.
• 10. Kosmisk bevidsthed. Indbundet i eet bind i 1950. Genudgivet som bog nr. 10 i 1967.

Indhold: 
– Kosmisk bevidsthed. Martinus foredrag fra julen 1942. Referat bearbejdet af Martinus personligt. Bragt i kontaktbreve. Udgivet senere som kosmosbog nr. 6a
– Mental suverænitet. Martinus foredrag fra 28. april 1946. Referat bearbejdet af Martinus personligt. Bragt i kontaktbreve. Udgivet senere som kosmosbog nr. 6b
• 11. Bønnens mysterium. Martinus foredrag fra Kosmos Feriekoloni d. 12/7-1943. Udkom som kontaktbrev samme år. Blev udgivet som kosmosbog nr. 2 i 1948. Genudgivet som bog nr. 11 i 1977. Læs bogen online i nyere udgave .
• 12. Vejen til indvielse. Udkom som bog nr. 12 i 1980.
Indhold: 
– Vejen til Indvielse. Foredrag “Ydmyghed”af Martinus på Martinus Institut d. 12/3-1944. Referat bearbejdet personligt af Martinus og bragt som kontaktbrev samme år. Udgivet som kosmosbog nr. 7b i 1953 under titlen “Vejen til indvielse”.
– Omkring mine kosmiske analyser. Udgivet som kosmosbog nr. 7a i 1953
– Gavekultur. Bragt i Kosmos i 1938. Udgivet som kosmosbog nr. 7c i 1953.
• 13. Juleevangeliet. Foredrag af Martinus afholdt på Martinus  Instituttet  Søndag den 10/12-1944. Bearbejdet for Korrespondanceafdelingen af Martinus personlig. Udgivet som kosmosbog nr. 5 i 1949. Genudgivet som bog nr. 13 i 1967.
• 14. Bevidsthedens skabelse. Udkom som bog nr. 14 i 1969. 

Indhold:
– Bevidsthedens skabelse. Martinus artikel bragt som kontaktbrev i 1962
– Tanker omkring påske. Martinus artikel bragt som kontaktbrev i 1961
– Julelysene. Martinus artikel bragt som kontaktbrev i 1961
• 15. Ud af mørket. Udgivet som bog nr. 15 i 1969

Indhold: 
– Et glimt fra verdensgenløsningen. Martinus artikel bragt i Kosmos i 1963.
– Getsemane Have*. Martinus artikel. Afholdt som foredrag af Martinus på Martinus Instituttet den 23/11-1947. Teksten er bearbejdet af Erik Gerner Larsson
– Ud af mørket. Martinus artikel bragt som Kontaktbrev i 1951.
• 16. Reinkarnationsprincippet. Udkom som bog nr. 16 i 1969

Indhold:
– Reinkarnationsprincippet*. Foredrag af Martinus på Martinus Institut d. 12/12-1943, bragt som kontaktbrev i 1958. Teksten er bearbejdet af Mogens Møller. 
– Universets mælkeveje*Foredrag af Martinus på Martinus Institut d. 22/2-1953, bragt som kontaktbrev i 1958. Teksten er bearbejdet af Mogens Møller. 
Unaturlig træthed*. Foredrag af Martinus på Martinus Institut d. 16/1-1955, Koncentrat bragt som kontaktbrev i 1955. 
Gennem verdensaltets tomrum*. Foredrag af Martinus på Martinus Institut d. 27/2-1955, Koncentrat bragt som kontaktbrev i 1955. 
• 17. Verdensreligion og verdenspolitik. Udkom som bog nr. 17 i 1969
Indhold: 
– Jordmenneskets skæbneårsag*Foredrag af Martinus på Martinus Institut d. 17/2-1946. Bragt som kontaktbrev i 1955. Teksten bearbejdet af Mogens Møller
– Pilatus, Kristus og Barrabas*Foredrag af Martinus på Martinus Institut d. 3/4-1955, Koncentrat bragt som kontaktbrev i 1955. 
– Verdensreligion og verdenspolitik. Martinus artikel bragt som kontaktbrev i 1961.
– Hvorfor skal man tilgive sin næste* ? Foredrag af Martinus på Martinus Institut d. 1/5-1955, Koncentrat bragt som kontaktbrev i 1955. 
• 18. Livets skæbnespil. Udkom som bog nr. 18 i 1969.

Indhold: 
– Livets skæbnespil*Foredrag af Martinus på Martinus Institut d. 14/3-1948. Bragt som kontaktbrev i 1958. Teksten bearbejdet af Mogens Møller
– Den store fødsel. Martinus artikel. Bragt som kontaktbrev i 1960.
– Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse. Martinus artikel. Bragt som kontaktbrev i 1960.
– Dyrets billede og Guds billede. Martinus artikel. Bragt som kontaktbrev i 1961.
• 19. Kosmiske glimt. Udkom som bog nr. 19 i 1969

Indhold:
– Højintellektualitet og lavintellektualitet*. Martinus artikel. Bragt som kontaktbrev i 1962.
– Det femte bud*Foredrag af Martinus på Martinus Institut d. 20/2-1955. Bragt med ændret tekst som kontaktbrev i 1962.
– Kosmiske glimt*Foredrag af Martinus på Martinus Institut d. 30/10-1955. Teksten er bearbejdet af Mogens Møller.
• 20. Meditation. Udgivet i 1973 som bog nr. 20. 
Indhold: 
– På Kærlighedens Alter. Bragt i  Kosmos i 1956 og udgivet i 1965 som bog under Kosmiske lektioner 8
– Meditation. Kontaktbrev 1963 3,4. Udgivet i 1965 som bog under Kosmiske lektioner 8
– Menneskeheden et med Gud. Bragt i  Kosmos i 1959 og i 1966 som bog under  Kosmiske lektioner 11
• 21. Hinsides dødsfrygten
Udgivet i 1973 som bog nr. 21
Indhold: 
– Det psykiske tempel*. Kontaktbrev 1956, baseret på et Martinus foredrag 15-26/10.1946. Bearbejdet af Erik Gerner Larsson og godkendt af Martinus  Udgivet 1965 i bogform under Kosmiske lektioner 3. 
– Hinsides dødsfrygten. Bragt i Kosmos i 1950 og udgivet i 1965 i bogform under Kosmiske lektioner 3
– Dømmer ikke. Kontaktbrev 1960. Udgivet i 1966 i bogform under Kosmiske lektioner 11
– Vejen, sandheden og livet. Kontaktbrev 1963
• 22. Livets vej. Udgivet i 1975 som bog nr. 22. 

Indhold:
– Livets vej: Udgivet i  1965 i bogform under Kosmiske lektioner 1
– Mentale fængsler: Kontaktbreve i 1946. Udgivet i 1965 i bogform under Kosmiske lektioner 1
– Den sekundære og den primære opstandelse: Bragt i Kosmos i 1949 og  udgivet i 1965 i bogform under Kosmiske lektioner 4
• 23. De levende væseners udødelighed. Udgivet i 1975 isom bog nr. 23

Indhold:
– De levende væseners udødelighed. Kontaktbrev marts/April 1957. Udgivet 1965 i bogform  under Kosmiske lektioner 2
– Åndsvidenskabens nødvendighed. Bragt i Kosmos i 1947. Udgivet i 1965 i bogform under Kosmiske lektioner 2
– Primitet og overtro. Bragt i Kosmos i 1953 og udgivet i bogform i 1965 under Kosmiske lektioner 4
• 24. Kulturens skabelse. Martinus artikelserie bragt i Kosmos i 1954. Udkom  i bogform som kosmiske lektioner nr. 5 i 1965. Genudgivet som bog nr. 24 i 1977.

• 25. Vejen til paradis. Bragt i Kosmos i 1958. Udkom som “kosmiske lektioner 6” – vejen til paradis 1  i 1965 og som kosmiske lektioner 7 – Vejen til paradis 2 samme år. Genudgivet som bog nr. 25 i 1977. Læs bogen online i en nyere udgave.
• 26. Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed. Udkom som bog nr. 26 i 1977. 

Indhold:
– Udødelighed. Martinus artikel. Bragt i Kosmos i 1957. Udkom i bogform under kosmiske lektioner nr. 9 i 1966.
– Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed. Martinus artikel. Bragt som kontaktbrev i 1960. Udkom i bogform som kosmiske lektioner nr. 9 i 1966.
– Guds skabelse af mennesket. Martinus artiklel bragt som kontaktbrev i 1960. Udkom i bogform under kosmiske lektioner nr. 12 i 1966.
– Verdenssituationen og Guds billede. Martinus artikel. Bragt i Kosmos i ved årsskiftet 1960/1961. Udkom i bogform under kosmiske lektioner nr. 12 i 1966.
• 27. Verdensfredens skabelse. Udkom som bog nr. 27 i 1977.

Indhold: 
– Verdensfredens skabelse. Martinus artikel bragt som kontaktbrev i 1962. Udkom i bogform under kosmiske lektioner nr. 10 i 1966.
– Jeg’et og evigheden. Martinus artikel bragt som kontaktbrev i 1960. Udkom som bog under kosmiske lektioner nr. 12 i 1966.
• 28. To slags kærlighed. Martinus’ artikel bragt i Kosmos i 1967. Udgivet som bog nr. 28 i 1986

Andre Forfattere

Else Byskov:
Loven for tiltrækning. Books on demand 2008
Ti nye måder at se verden på. Books on demand 2010
Døden er en illustion. Books on demand 2012
Ægteskabets nedtur. Books on demand 2015 

Gunner Frederiksen:
Thi Havet består af dråber, Borgens forlag, 1965
Martinus – menneske og værk, Kosmologisk Information, 1983
Angst i kosmologisk-psykologisk belysning,. Kosmos 1985. Udkom senere på Forlaget Kosmologisk Information
Lykken og lidelsen: om lidelsernes åndelige betydning, Borgens forlag, 1986
Reinkarnation – en etisk udfordring, Kosmologisk Information, 1995
Alternativ økonomi : på vej til økonomisk frigørelse, Kosmologisk Information 1997. Redigeret ved Gunner Frederiksen. Se bidrag af Gunner Frederiksen her

Harry Rasmussen:
• Jesus – Søn af mennesket. Scientia Intuitiva, 2012

Johan Georg Hannemann:
• Mennesket, den absurde robot. Borgen 1970

• Er Gud en realitet? Borgen, 1983

Knud Højgaard:
• Begivenhedsoversigt over Martinus’ liv og sagen. 2007 Martinus Institut

Kurt Christiansen:
Martinus og hans livsværk Det Tredie Testamente. Kosmologisk Information, 2005

• Den seksuelle polforvandling – en analytisk gennemgang af Martinus tekster. Kosmologisk Information, 2006
Martinus ufuldendte manuskript. Åndsvidenskabsforlaget 2009

Ole Therkelsen:
Martinus og den ny verdensmoral. Scientia Intuitiva, 2009

Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori. Scientia Intuitiva, 2016

Per Bruus-Jensen:
Gud på anklagebænken. Logos, 1968
• Eksistens og udødelighed 1-2. Borgen 1982
• Mennesket og livsmysteriet. Nordisk Impuls, 1984
Slangens død. Nordisk Impuls, 1987
• Livet og det lukkede rum, Nordisk Impuls, 1990
• Martinus kosmologi – En kort præsentation. Nordisk Impuls, 1994
• X – (4 Bind). Nordisk Impuls, 1997
• I begyndelsen var tomheden. Nordisk Impuls, 1998

Sol og Måne. Nordisk Impuls, 2001
Mennesket og den skjulte Gud. Nordisk Impuls, 2002
• Mennesket og Den Seksuelle Revolution. Nordisk Impuls, 2006
Det kosmiske gudsbegreb. Nordisk Impuls, 2007
Kosmisk kemi, Nordisk Impuls, 2008
En rejse gennem Mayas slør. Nordisk Impuls, 2010
Hvordan kan man gøre Guds vilje ? Nordisk Impuls, 2013
• Projekt liv. Nordisk Impuls, 2012
Introduktion til et nyt Virkelighedsbillede. Nordisk Impuls, 2014

Rolf Elving
Introduktion til det Tredie Testamente. Martinus – Bibelens Fortsættelse, Borgen, 2002

Sam Zinglersen:
Martinus – som vi husker ham. Zinglersen , eksp. DBK, 1989

Svend Aage Rossen: 
• Døden eksisterer ikke. Om “døden” og reinkarnation på grundlag af Martinus’ verdensbillede, Borgen, 1985
Livets mening : skitse til en kosmisk psykologi baseret på Martinus’ verdensbillede. Borgen, 1993
• Martinus’ kosmiske verdensbillede – i hovedtræk, Borgen, 1999
Bevidsthedsproblemet – På grundlag af mystikkens enhedserkendelse. 2005 på eget forlag
Martinus’ Verdensbillede – Et idéhistorisk studie, Kosmologisk Information, 2008

 Sören Grind:
Livet – dit spejl : om menneskelig udvikling i et reinkarnationsperspektiv, Världsbild , eksp. Scientia Intuitiva, 2010
Livet – et spørgsmål om kærlighed : om menneskelig udvikling i et reinkarnationsperspektiv, 
Världsbild , eksp. Scientia Intuitiva, 2017

 Noter:

 *1) Frit efter Rolf Elving – Introduktion til det Tredie Testamente

Udgivet af Kristian Christensen den 1 Februar 2018.