Kommunikation med Gud – Hellige Handling til Guddommen

Kommunikation med Gud ved at Hellige Handling til Guddommen anvendes i yoga organisationen Misa, i diverse religioner og i ritual magi, til at indvie templer, kirker ,genstande eller handlinger. Indenfor den kristne ortodokse kirkes liturgi kan Helliggørelsen referere til forvandling af brød og vin til Kristus krop og blod. 

Lige fra Martinus var barn, bad han dagligt til Gud. Hvis han var i tvivl om hvad han skulle gøre i en konkret situation, kunne han, allerede inden han opnåede kosmisk bevidsthed, indstille sin bevidsthed på Forsynet og få øjeblikkelig afklaring. Derved undgik han de værste fejltagelser.

Det følgende er en metode som alle kan udføre.  

Kommunikation med Gud – Principper

1. Hellige Handling til Guddommen  inden handlingen udføres. 

2. Brug dine egne oprigtige ord f.eks. i en stille indvendig bøn f.eks.

 “Vor Fader og Moder *1) – du som er i Himlene 

 Vi tilbyder frugterne af denne handling [   ] til Dig

Idet vi beder om et svar på om du accepter dem. “

I [  ] siger man hvilken handling man påtænker at udføre

 3. Afvent svar

Det er ikke nok at tilbyde frugterne af handlingen til Gud. Guddommen må også modtage dem.

Det er forskelligt hvordan man oplever et Ja fra Gud.  Normalt vil man føle energi i toppen af hovedet eller gennem hele kroppen.

I starten mærker man måske bare en ændring i sin indre tilstand ,hvor man føler mere hengivenhed og kærlighed. Jo mere man praktiserer, jo mere et klart signal modtager man.

Hvis ikke du mærker noget efter et par gange eller hvis du mærker blokering af energi f.eks. i panden så er det et tegn på at det ikke en fordelagtig handling for dig at udføre.

Kommunikation med Gud Hvornår?

• Start med at Hellige din dag, som det første du gør, når du vågner om morgenen. 

Forud for handling har der været en tanke eller et ønske, som engang i fortiden har sat en karmaspiral i gang. Ønsker skaber skæbne. Alt hvad der sker i løbet af dagen er således allerede karmisk forudbestemt, før du får benene ud af sengen.

Imidlertid er din reaktion til dagens begivenheder ikke forudbestemt. Ved at Hellige Handlingen til Guddommen får du den optimale støtte og vejledning til at reagere mest hensigtsmæssigt på dagens udfordringer. Dette danner igen grundlag for fremtidige begivenheder, som er mere i overensstemmelse med Guds vilje.  

Før man starter på en vigtig aktivitet, f.eks. rejse, bytur, mobilsamtaler, dating, sex etc. Jeg har ofte oplevet at når jeg Hellige Handling, så kommer jeg i tanke om noget jeg har overset. Hvis jeg har udført en handling uden at få “grønt lys” ovenfor, kommer der som regel noget ugunstigt ud af den pågældende handling.

Det sidste du gør før du går til ro om aftenen.  

Efterhånden kan bønnen udvikle sig til det som ifølge Martinus er dens endelige mission 

“En Levende daglig samtale eller korrespondance med Guddommen”

*1) Ifølge Martinus er verdensaltet eet altomfattende levende væsen som han kaldte den evige Guddom, som er ligeså meget feminin som maskulin.

Ifølge Kashmir Shaivismen er den øverste gud både Shiva og Shakti dvs. maskulin såvel som feminin.

Udgivet d. 28/1-2018 af Kristian Christensen