Jerikos Fald – Gamle Vaner Dør

Jerikos fald som beskrevet i det gamle testamente,  er som jeg ser det et symbol på at de gamle tankemønstre og  vaner må gå til grunde før nye vaner og interesser kan få plads i livet. Josva anvendte Rahabs egenskaber som skøge og spion til at gøre forarbejdet inden erobringen af Jeriko.

Se også: Rahab – Den der opfylder ønsker

 

jrk6Alle mændene gik rundt om Jeriko én gang dagligt i 6 dage. På den 7. dag gik de rundt om byen 7.gange.

Da præsterne stødte i Vædderhornet 7. gang faldt Jeriko.

 

 

Tallet 7 Står for fuldbyrdelse af en cyklus og for helligdagens hvile. Denne tilstand symboliserer at man ikke afviger fra sin overbevisning at en bestemt tilstand eksisterer.

Så ved det 7. trut ændres omstændighederne som former sig efter din antagelse. Her når du i din bevidsthed punktet for stilhed hvor den daglige bevidsthed møder underbevidstheden.

Videre i Josvabrevet får vi fortalt:

Hold jer fra det bandlyste, så I ikke begærer og tager noget af det bandlyste og derved bringer bandlysningen over Israels lejr og styrter den i Ulykke.” (Josva 6:18)

Det bandlyste er de gamle tankemønstre og vaner som man hang fast i. Man skal ikke opmuntre at man fortsætter med at dvæle ved disse tanker. Alt hvad der var relateret til din tidligere opfattelse af dig selv må bandlyses og dø. Hvis du f.eks. er afvænnet narkoman kan det give et problem hvis du stadig har de samme venner som måske vil opmuntre dig til at være på stoffer igen.

Videre står der:

“byen brændte de ned med alt, hvad der var i den”(Josva 6:24)

Her er procellen mere fremskreden og alle de gamle tankemønstre er uskadeliggjort.

Vi får senere at vide om Rahabs skæbne:

“Men skøgen Rahab og hendes familie og alt, hvad hendes var, lod Josua blive i Live, og hun kom til at bo blandt israelitterne og gør det den dag i dag, fordi hun havde skjult sendebudene, som Josua havde sendt ud for at udspejde Jeriko” (Josva 6:25)

Rahab er et symbol på hvor man er i sin forestilling. Eftersom de fortidige tankemønstre er brudt vil de ydre omstændinger naturligt ændre sig.

Sidst i kapitel 6 hedder der:

“På den Tid tog Josua Folket i Ed, idet han sagde: “Forbandet være den Mand for HERRENS Åsyn, som indlader sig på at opbygge denne By, Jeriko.” (Josva 6:26 )

Det ville være et tilbageslag at vende tilbage til tidligere uønskværdige tankemønstre og vaner.