Guds Navn JHVH

Hedder Gud Jehova?

I Første Mosebog kapitel 2, vers 4 bliver Guds navn første gang skrevet med de hebraiske bogstaver יהוה (jud-he-vav-he), eller på dansk JHVH.

Det gamle testamente er udelukkende skrevet på hebraisk. Der indgår ikke indgår vokaler i det hebraiske alfabet på 22 bogstaver, som i nogle tilfælde dækker over 2 fonetiske lyde hver.  Oprindeligt var det kun i det talte sprog at man kunne adskille dem. Sådan var situationen indtil de jødiske lærde, som kaldtes de masoretiske rabbinere ( ca. 500 – 800 år e.kr. ), opfandt et system med prikker og streger, så man kunne skelne mellem lydene på skrift. Derved kunne de sikre sig, at den rette udtale til liturgisk brug ikke blev glemt.

Når Jøderne læser det gamle testamente på hebraisk siger de ofte Adonai (Herren), eller ha-shem, der betyder “Navnet” istedet for det originale YHVH. Dette skyldes at der er en ældgammel tradition for at Guds navn ikke måtte udtales udenfor templet i Jerusalem. Jøderne var  forsigtige med at udtale Guds navn, da der i 3. Mosebog 24:14 er en historie om en mand som blev stenet efter at han havde bespottet Guds navn. Den oprindelige udtale er usikker, eftersom templet blev ødelagt af romerne i år 70 e.kr.

Denne gode gamle jødiske tradition har bibelselskabet i reglen bibeholdt.

I den danske standard bibel fra 1992 lyder 1. Mosebog 2:4 således

Dengang Gud Herren skabte jord og himmel” 

I den hebraiske originaltekst står der YHVH for Herren og Elohim i flertal for Gud. Guds navn.YHVH går igen mange steder i det gamle testamente, så det er et vigtigt ord.

Nogle oversættere tilføjede vokaler så navnet blev til Jehova, Jahve, Yahweh eller Yahwæh. Dette var imidlertid gætterier idet den korrekte udtale af Guds navn som før nævnt er gået tabt.

Mht. det nye testamente så var det Luther og hans folk som første gang oversatte det direkte fra Græsk til Tysk. Før havde man kun latinske oversættelser til rådighed. I det nye testamentes græske originaltekster bruger Jesus ordet  “Kyriou” som betyder “Herren”. Her er der således ikke tale om en oversættelse af YHVH.
.

Moses –  den første som hørte Guds navn

 I 2. Mosebog kapitel 3 er Moses den første der får at vide at Gud er “JEG ER” samt hvad Guds navn er.

Som  John Nuyten påpeger  så spørger Moses i virkeligheden Gud om 2 ting her:

1) Hvem skal jeg sige har sendt mig ?

2) Hvad er Guds navn?.

Moses sagde til Gud: “Hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao og føre israelitterne ud af Egypten?Gud svarede: “Jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig:” (2. Mosebog 3:11-12)

Moses sagde til Gud: “Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? (2. Mosebog 3:13)

Gud svarer på Moses første spørgsmål:

Gud svarede Moses: “Jeg er, jeg er!” Og han sagde: “Således skal du sige til Israelitterne: “JEG ER” har sendt mig til jer!” (2. Mosebog 3:14)

“Ehiyeh asher ehiyeh” er for det meste oversat med “Jeg er den jeg er”  Ifølge John Nuyten er det mere korrekt at oversætte det med “JEG ER” som bliver gentaget. Det hebraiske ord “Ehiyeh er sammensat at de 3 hebraiske konsonanter “HEH YUD HEH ” som betyder JEG ER  eller EKSISTERER.

Gud svarer på Moses andet  spørgsmål:

Gud sagde videre til Moses: “Sådan skal du sige til israelitterne: YHVH, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt.” (2.Mosebog 3:13-15)

Vi får herved klart at vide at Guds navn er YHVH.