Det onde Kosmisk Betydning

Det onde forbindes ofte med Krig, mord, vold og andre ubehageligheder. Ifølge åndsvidenskaben bygger denne forestilling imidlertid på gammel overtro. Disse såkaldte ”onde” begivenheder er ligeså befordrende for individets  udvikling og  bevidsthedens dannelse som det såkaldte ”gode”.  Martinus benævner således ”det gode ”som ”det behagelige gode” og ”det onde” som ”det ubehagelige gode”. 

Mahatma Gandhi citat
Det onde – Du må selv være den forandring som du ønsker at se i verden. – Mahatma Gandhi

Det nytter ikke at undervise kriminelle i etik – det er erfaringen som tæller. Uden at opleve “det ubehagelige gode” vil man ikke være i stand til at opleve kontrasten dertil som er “det behagelige gode”. Vi kan umuligt tænke os til hvordan vi skal handle i harmoni med livslovene, hvis vi ikke har erfaret hvor bøvlet livet bliver, når vi ikke gør det.  Lidt efter lidt lærer mennesket gennem sine  lidelseserfaringer at kende forskel på godt og ondt. 

Der hvor uvidenheden ophører, ophører det såkaldte onde at eksistere. 

Martinus

Det vil sige, at på de områder hvor vi har gjort tilstrækkelige erfaringer gennem mange inkarnationer, så eksisterer disse i bevidstheden som viden om mørket, viden om alle ubehagelighederne. Derved udvikles kontrasten dertil, dvs. lyset. Visdom  og næstekærlighedsevnen begynder da  at stråle ud fra vores bevidsthed og væremåde. I forbindelse med sådanne vibrationer kan sygdomme, skuffelse, bitterhed og had ikke eksistere.

Dette vil saa igen sige det samme som, at Individet ikke mere lever under den gamle Overtro eller Forestilling, at  noget er ondt. Det oplever eller ser derimod, at alt det saakaldte “Onde” i guddommelig eller kosmisk Forstand udgør en absolut ligesaa uundværlig Realitet i Befordringen af Individets Udvikling eller Bevidsthedsdannelse som det saakaldte “Gode”. Og “Det Gode” og “Det Onde” bliver saaledes i den guddommelige Grundanalyse at iagttage som identisk.Dette betyder naturligvis ikke, at “Det Onde” ogsaa er behageligt, men derimod dette, at det af det dertil tilstrækkeligt udviklede Væsen iagttages som en Velsignelse ligesaa godt som “Det Gode”, og begge Realiteter bliver derfor henholdsvis kun at analysere som udgØrende “Det ubehagelige Gode” og “Det behagelige Gode”

Fra Livets bog 1 Stk. 28. – Martinus

Hvordan kan man vide om en handling er “god” eller “dårligt”?

Før man begynder på et vigtigt projekt er det godt at spørge de højere magter om aktiviteten er god for en, på nuværende tidspunkt. Læs mere her.

Udgivet d. 30/12-2018 af Kristian Christensen