Det Evige – Evigheden – Verdensaltet er den Evige, Levende Guddom

Det Evige – Evigheden kommer til udtryk i det foranderlige, men det er ikke altid nemt at se. For mange år siden var der en mand som beklagede sig overfor den indiske TM guru, Maharishi Mahesh Yogi, at denne altid snakkede om det absolutte dvs. det som altid er. Manden kunne ikke se hvor det absolutte (det evige) var, idet  ”alting forandrer sig jo altid”.

Dertil svarede Maharishi at eftersom alt forandrer sig altid, så betegner ordet “ALTID” det evige eller absolutte.

Evigheden er den stilhed, ud fra hvilken al bevægelse kan konstateres. Martinus: Kontaktbrev nr 20 1959

Det Evige .com  omhandler de evige lovmæssigheder, som ligger til grund for bla. vores fysiske univers. Disse lovmæssigheder er beskrevet logisk af  den danske forsker i Åndsvidenskab – Martinus i hans værk “Det tredie testamente”. 

Det Evige er selve verdensaltet, som ikke har nogen begyndelse eller slutning. Evigheden er det samme som det ubegrænsede eller absolutte.

“Evigheden” er ikke noget, der er “udenfor” det levende væsen, men er det levende væsens egen dybeste bestanddel, er den akse, er det fundament, omkring hvilken “tiden” eller “livet” bevæger sig. Martinus (Livets Bog 4, stk. 1070)

„ Tiden ” og „ Det Evige ” er en uadskillelig enhed, som er selve det indeste i menneske og alle andre levende væsener. Uden denne identitet med den udadskillelige  enhed af tiden og Det Evige , kunne intet levende eksistere.